| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало       Водите в България       Дейности        Цени        Нормативна уредба        Връзки        Въпроси        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хидрогеоложки проучвания и консултации

Узаконяване на сондажи, кладенци и извори

Проектиране на дренажни системи

Оценка на режима и качествата на подземните води

 

          

           HWI Consulting е консултантска група, осигуряваща услуги свързани с подземните води на територията на Република България. Ние предлагаме икономически ефективни и иновативни решения за регионални екологични проекти, изпълнение на хидрогеоложки проучвания, оценка на риска от замърсяване и уязвимостта на водоносните хоризонти, узаконяване на водоизточници. Възможно е практическото изпълнение на различни дейности свързани с търсенето на подземни води, сондиране за различни цели, изграждане на дренажни системи,  термопомпени инсталации, количествен и качествен мониторинг на подземните води.

   

 

Водите в България

Обща информация за водите в България

Дейности

Консултантски дейности свързани с подземните води

Нормативна уредба

Информация за действащите нормативни актове и законив областта на подземните води

Връзки

Полезни връзки и практическа информация – връзки с институции, публикации

Въпроси

Често задавани въпроси – хидрогеология, подземни и повърхностни води

 

 phone.jpg

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени